Systemy zarządzania

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Chcąc zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość usług, pod koniec roku 2006 wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania  jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Wdrożenie to odbyło się w ramach projektu współfinansowanego w 50%  kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miło nam poinformować, że w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. DEKRA Certification przeprowadziła w naszej firmie audyt recertyfikacyjny, który potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008.

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004

Mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania Klientów Zarząd firmy podjął decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Miło nam poinformować, że 6 lipca 2016 r. DEKRA Certification przeprowadziła audyt nadzoru, który potwierdził zgodność wdrożonego systemu z normą PN-N-18001:2004.