Separator impulsów

SEP jest urządzeniem przeznaczonym do separowania impulsów z urządzeń pomiarowych takich jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody, ciepła itp. Odseparowane impulsy przekazywane są poprzez 8 wyjść impulsowych do innych urządzeń w systemach zajmujących się rozliczaniem mediów energetycznych.

Urządzenie posiada możliwość elastycznej konfiguracji wejść i wyjść - wejścia i wyjścia urządzenia są niezależnie konfigurowalne jako pasywne lub aktywne.

Masz pytania? Napisz do nas: marketing@numeron.pl