Energia® 4

Oferowany pakiet programowy Energia® 4 (OSD), kierowany jest przede wszystkim do Przedsiębiorstw Energetyki Przemysłowej, które przyjęły status i obowiązki związane z pełnieniem roli nowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (nOSD), jak też / lub uzyskały możliwość skorzystania z zasady TPA - skorzystania z konkurencyjnych ofert zakupu energii elektrycznej.

Wdrożenie oferowanego przez naszą firmę pakietu programowego daje możliwość:
• obsługi istniejącej w przedsiębiorstwie infrastruktury pomiarowej oraz transmisyjnej, służącej pozyskiwaniu danych pomiarowych o zużyciu energii elektrycznej z układów pomiarowo-rozliczeniowych (odczyt danych pomiarowych z wszystkich najpopularniejszych typów liczników energii),
• bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną, a także wyliczania ewentualnej różnicy bilansowej,
• rozliczania odbiorców energii według wskazań urządzeń pomiarowych w oparciu o stawki i opłaty określone we własnej taryfie energii elektrycznej,
• ewidencji umów zarówno kompleksowych (za świadczenie usług dystrybucyjnych i sprzedaż energii elektrycznej), jak i rozdzielonych,
• automatycznego przygotowywania oraz przekazywania danych na potrzeby rozliczeń, wykonywanych w zewnętrznych systemach księgowych,

Nowy moduł programu ENERGIA®4 - kontrola stopni zasilania

ENERGIA®4 to nasze autorskie oprogramowanie, pozwalające na monitorowanie efektywności wykorzystania energii, modelowanie, prognozowanie zużycia i kosztów mediów energetycznych. W 2016 roku Business Centre Club przyznał ENERGII®4 Medal Europejski. System został w 2016 roku znacząco ulepszony poprzez dobudowę modułu tzw. Kontrola stopni zasilania. Produkt zyskał nową, istotną funkcjonalność, która nie występowała w wersji poprzedniej, a także nie występuje w żadnym innym znanym nam oprogramowaniu dostępnym na polskim rynku. Moduł jest więc innowacją zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i kraju. Moduł jest naszą szybką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, związane z prawdopodobieństwem ponownego wystąpienia w latach następnych stanów zagrożenia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, wymagających wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

10 sierpnia 2015 roku, w związku z upałami i awariami systemów energetycznych, rząd po raz pierwszy od lat 80. wprowadził dwudziesty stopień zasilania, który oznacza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości minimum określonego w umowach o świadczenie usług przesyłania, albo dystrybucji lub w umowach kompleksowych. W wyniku tego nawet 8 tys. firm zostało zmuszonych do ograniczenia zużycia energii. Firmom, które nie dopełniły obowiązku, dziś grożą dotkliwe kary finansowe, których maksymalna wysokość może wynieść nawet 15 proc. rocznych przychodów. Wg danych Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, kary mogą objąć do 1,2 tys. przedsiębiorstw.

W wyniku analizy zaistniałej sytuacji, stworzyliśmy ofertę dedykowaną energochłonnym odbiorcom przemysłowym, końcowym użytkownikom energii, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, i którzy powinni w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw realizować określone obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne. Zgodnie z regulacją prawną podmioty te muszą same ograniczać pobór energii, w zależności od ogłoszonego przez OSP na dany przedział godzinowy stopnia zasilania. Zastosowanie modułu: Kontrola stopni zasilania, jest dla tych firm źródłem potencjalnych zysków związanych z uniknięciem ustawowych kar. Przydatność zastosowania nowego modułu programu ENERGIA®4 polega na zyskaniu przez użytkownika pełnej kontroli ograniczeń w poborze energii elektrycznej i możliwości uniknięcia konsekwencji finansowych związanych z przekroczeniami.

Z uwagi na szeroki zakres naszej oferty zachęcamy do składania zapytań, kierując e-mail na adres marketing@numeron.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie: +48 34 361 00 86.

Warto zapytać

                                                Twoje dane,
                                                nasze rozwiązania.