Ciekawe realizacje

Niektóre problemy i wyzwania, przed jakimi stają nasi klienci doskonale obrazują przytoczone poniżej przykłady:

 • W ostatnich miesiącach nasza firma zakończyła prace w przedsiębiorstwie, którego głównym problemem był brak możliwości identyfikacji zużycia energii przez poszczególne, podległe jednostki organizacyjne. Główną przyczyną takiego stanu była przestarzała infrastruktura pomiarowa oraz brak narzędzi umożliwiających gromadzenie choćby podstawowych danych pomiarowych. Jak mówił Główny energetyk tej firmy, szukał on sposobu by dane o zużyciu energii każdego punktu pomiaru były dostępne w każdym momencie z poziomu ekranu jego komputera. Dostarczyliśmy mu takiej możliwości. W rezultacie zidentyfikował on liczne nieprawidłowości w poborze energii, których wyeliminowanie pozwoliło zaoszczędzić 20% dotychczasowych wydatków na energie elektryczną.
   
 • Nasza firma współpracowała z dyrektorem przedsiębiorstwa, którego problemem były wysokie faktury za energie elektryczną. Główną przyczyną takiego stanu były liczne przekroczenia mocy zamówionej widoczne na otrzymywanych fakturach. Jak mówił, szukał on sposobu aby dane o zużyciu energii były monitorowane na bieżąco, pozwalając w momencie prognozowanego przekroczenia na wyłączenie wydzielonych obwodów/odbiorów. Dostarczyliśmy mu takiej możliwości, dzięki czemu kary za przekroczenie mocy zamówionej zdarzają się jedynie w uzasadnionych przypadkach a rachunki za energię spadły o 15 tys. złotych miesięcznie.
   
 • Jeden z naszych Klientów, którego problemem był brak możliwości dostępu do danych pomiarowych o zużyciu energii elektrycznej przez jego firmę, szukał sposobu na poznanie charakterystyki swojego poboru w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Dostarczyliśmy mu takiej możliwości, przeprowadzając przy okazji szereg symulacji taryfowych. W konsekwencji okazało się, że poziom mocy zamówionej był zupełnie niedostosowany do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, a zmiana umowy z dostawcą energii pozwoliła na osiągnięcie zwrotu z poniesionej inwestycji już w pierwszych miesiącach użytkowania zakupionej aplikacji.
   
 • W ubiegłym roku nasza firma współpracowała z niewielkim zakładem produkcyjno – usługowym, którego problemem był brak możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i skorzystania z tańszych ofert. Główną przyczyną tego było posiadanie układu pomiarowego nie spełniającego wymagań stawianych odbiorcom rynku TPA. Jak mówił dyrektor tego zakładu, szukał on sposobu by w momencie otrzymania korzystniejszej oferty mógł zmienić dostawcę energii. Wykonując kompleksową modernizację jego układów pomiarowo-rozliczeniowych, dostarczyliśmy mu takiej możliwości, dzięki czemu koszty zakupu energii spadły o 10% w skali roku.
   

A jakie efekty Państwo chcieliby osiągnąć?